Christenunie: MVO-diplomatie

De CU wil mensenrechten beter integreren in divers beleid, om zo consequent op te komen voor de mensenrechten. Hierbij worden MVO of de impact van bedrijven niet expliciet vermeld. Wel worden mensenrechten boven het ‘nationaal belang’ gesteld.

De ChristenUnie ziet de bescherming van mensenrechten als leidraad voor het optreden van Nederland in internationale instellingen als de VN, de Europese Unie, de OVSE en de Raad van Europa. Daarin willen we consequent zijn. Je kunt je niet enerzijds kritisch uitlaten over de doodstraf op afvalligheid, bekering, of homoseksualiteit in islamitische landen en anderzijds handelsmissies faciliteren naar deze landen. Dat betekent: mensenrechten integreren in alle beleidsterreinen – van ontwikkelingssamenwerking tot handel en defensie.” (p. 94)

“Geloofwaardige mensenrechtendialoog. Dus geen migratiedeal waarbij de bescherming van fundamentele mensenrechten wordt uitgeruild tegen het nationale belang….” (p. 95)

“De aanpak van Nederland moet effectief zijn door middel van diplomatie, het versterken van het maatschappelijk middenveld en het benutten van onze kennis in het bedrijfsleven en de wetenschap. Het gaat niet alleen om de hoogte van het ontwikkelingsbudget, maar het gaat er ook om dat onze belastingregels of handelssystemen niet nadelig zijn voor de positie van ontwikkelingslanden. Handelsverdragen moeten juist bijdragen aan inclusieve en duurzame groei.” (p. 99)

Scroll to top