Christenunie: Slachtoffers

De ChristenUnie doet enkele concrete voorstellen om slachtoffers van bedrijfsgerelateerde mensenrechtenschendingen te ondersteunen. Met name het versterken van de zorgplicht, zoals de CU voorstelt, levert een versterking op van de positie van slachtoffers.

“Eerlijke toegang tot recht en genoegdoening voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen via een rechtsbijstandfonds en versterking van de rechtsorde in landen waar mensenrechten worden geschonden.” (p.66)

“Heldere zorgplicht. Heldere codes betreffende de (internationale) zorgplicht en rapportageplicht van bedrijven op het gebied van arbeid, mensenrechten, milieu en eerlijke handelspraktijken. Wettelijke regelgeving van deze zorgplicht als een sector onredelijk lang geen stappen onderneemt of als er een grote groep van achterblijvers is.” (p. 66)

Scroll to top