Christenunie: Arbeidsomstandigheden

De CU streeft naar een wettelijke ondergrens voor eerlijke handel en doet vergaande voorstellen om kinderarbeid en dwangarbeid aan te pakken. Leefbaar loon wordt onder anderen genoemd bij duurzaam inkopen.

“Wettelijke ondergrens voor eerlijke handel. Binnen risicosectoren komt een wettelijke ondergrens voor bedrijven op het gebied van mensenrechten en eerlijke handel. Bedrijven die weigeren om kinderarbeid of dwangarbeid uit de productieketen te weren, krijgen een sanctie opgelegd door een onafhankelijke toezichthouder. Middelgrote en grote ondernemingen moeten verplicht rapporteren over de omgang met mens en milieu in productieketens, ook richting consumenten.” (p. 101)

“Wederkerigheid in economie en handel leidt tot eerlijke verhoudingen. Gezinnen ontvangen een leefbaar loon, boeren krijgen een eerlijke marktprijs voor hun producten en Nederlandse bedrijven bouwen een eerlijk verdienmodel op. Nederlandse bedrijven die eerlijk zakendoen laten zien dat duurzaam ondernemen wederzijds loont.” (p.101)

“Een leefbaar loon zorgt voor een minimuminkomen voor gezinnen en voorkomt dat kinderen moeten werken. Een leefbaar loon wordt naast het bestrijden van kinderarbeid en onveilige werksituaties een belangrijke voorwaarde in het duurzaam inkoopbeleid.” (p. 101)

Scroll to top