Christenunie: Toezicht

De CU wil een onafhankelijke toezichthouder benoemen voor bedrijven die weigeren om kinderarbeid of dwangarbeid uit de productieketen te weren. Dit lijkt niet te gelden voor andere milieu- of mensenrechtenschendingen.

Ook worden er diverse vergaande en wettelijke voorstellen gedaan op het gebied van MVO, maar er wordt niet expliciet vermeld hoe de partij controle en toezicht wil organiseren. Een voorstel voor een “Autoriteit voor Mens, Milieu en Markt” lijkt zich specifiek te richten op duurzaamheid in Nederland en niet op internationale ketens.

“Mens. Milieu. Markt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt de Autoriteit voor Mens, Milieu en Markt (A3M) en toetst voortaan niet alleen de prijs voor de consument, maar ook de prijs voor de boer, duurzaamheidaspecten, diversiteit en kwaliteit van voedsel.” (p. 69 - § Ruimte voor boeren en tuinders)

“Wettelijke ondergrens voor eerlijke handel. Binnen risicosectoren komt een wettelijke ondergrens voor bedrijven op het gebied van mensenrechten en eerlijke handel. Bedrijven die weigeren om kinderarbeid of dwangarbeid uit de productieketen te weren, krijgen een sanctie opgelegd door een onafhankelijke toezichthouder.” (p. 101)

Scroll to top