Christenunie: Afspraken met bedrijven

De CU versterkt multi-stakeholder initiatieven voor MVO en wil daarbij belemmeringen wegnemen en een wettelijke ondergrens stellen voor achterblijvers.

“Nederland is in Europa en wereldwijd koploper als het gaat om milieu en dierenwelzijn. ….

Marktinitiatieven ondersteunen we van harte, bijvoorbeeld door procedures en regels aan te passen als deze omvorming van de bedrijfsvoering in de weg staan.” (p. 70)

“Samenwerking in het ontwikkelingsbeleid tussen maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid wordt versterkt.” (p. 100)

“Bedrijven moeten zich houden aan de internationale mensenrechten en zich actief inspannen om dwangarbeid en kinderarbeid uit hun productieketens te weren.” (p. 101)

Scroll to top