Christenunie: MVO-voorwaarden

De CU doet concrete en ambitieuze voorstellen voor bedrijven die overheidssteun ontvangen, refererend aan de OESO-richtlijnen. Daarnaast maakt de partij expliciet melding van aandacht voor mensen- en kinderrechten bij evaluaties van handelsovereenkomsten en subsidies. Voor duurzaam inkopen door de overheid stelt de ChristenUnie voor om 100% duurzaam en verantwoord in te kopen met aangescherpte criteria.

“ChristenUnie kiest voor:

  • Mensen- en kinderrechten. Het betrekken van de omgang met mensenrechten bij de evaluatie van handelsovereenkomsten en subsidieregelingen.
  • Houd je aan de normen. Het uitgangspunt dat bedrijven die van overheidssteun gebruik maken, de OESO-normen onderschrijven en naleven. Bedrijven worden uitgesloten van overheidssteun en aanbestedingen als zij geen actie ondernemen om mensenrechtenschendingen, zoals kinder- en dwangarbeid, in de productieketen te voorkomen.” (p. 66)

“Duurzaam inkopen: De overheid koopt 100% duurzaam en verantwoord in: schone energie uit Nederland, producten uit de circulaire economie en producten en diensten met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. De criteria voor duurzaam inkopen bij de overheid worden aangescherpt.” (p. 78)

“Een leefbaar loon wordt naast het bestrijden van kinderarbeid en onveilige werksituaties een belangrijke voorwaarde in het duurzaam inkoopbeleid.” (p. 101)

Scroll to top