Christenunie: Transparantie

De CU doet concrete en ambitieuze voorstellen met betrekking tot transparantie door bedrijven over hun impact op de maatschappij. Hierin wordt expliciet rapportageplicht genoemd en ook duidelijkheid, traceerbaarheid en zichtbaarheid richting consumenten bepleit.

“Heldere codes betreffende de (internationale) zorgplicht en rapportageplicht van bedrijven op het gebied van arbeid, mensenrechten, milieu en eerlijke handelspraktijken. Wettelijke regelgeving van deze zorgplicht als een sector onredelijk lang geen stappen onderneemt of als er een grote groep van achterblijvers is.” (p. 65)

“Voor consumenten moet duidelijk zijn hoe producten tot stand zijn gekomen, zodat zij een verantwoorde keus kunnen maken.” (p. 65)

“Het zichtbaar en traceerbaar maken van de geschiedenis van producten op het gebied van duurzaamheid en sociale impact, zodat de consument een eerlijke keuze kan maken.” (p. 66).

“Middelgrote en grote ondernemingen moeten verplicht rapporteren over de omgang met mens en milieu in productieketens, ook richting consumenten.” (p. 101)

Scroll to top