50PLUS: Belastingontwijking

De partij doet geen concrete voorstellen om belastingontwijking en -ontduiking aan te pakken.

“Perverse prikkels (waaronder belastingconstructies) maken niet langer deel uit van ons belastingsysteem.” (p. 5)

Scroll to top