50PLUS: Afspraken met bedrijven

50PLUS doet geen voorstellen over afspraken met bedrijven en maatschappelijke organisaties rondom MVO. De partij verwijst wel naar ondersteuning van de SDG’s en onderstreept het belang van duurzaamheid, maar dit wordt verder niet uitgewerkt.

“50PLUS steunt de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties voor 2030.” (p. 8)

“Om het enorme belang van duurzaamheid te onderstrepen pleit 50PLUS voor een minister van Innovatie en Duurzaamheid.” (p. 8)

50PLUS draagt fair trade een warm hart toe.” (p. 11)

Scroll to top