VVD: Belastingontwijking

De VVD doet geen heldere voorstellen om belastingontduiking en -ontwijking aan te pakken. De partij lijkt vooral waarde te hechten aan een gunstig vestigingsklimaat in Nederland en aan een goede concurrentiepositie.

“Om dit te stimuleren, verlagen wij de vennootschapsbelasting voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Bovendien kunnen we met een lagere vennootschapsbelasting de concurrentie met omringende landen blijvend aan, zodat ook huidige banen in Nederland behouden blijven.” (p. 100)

“Wij willen dat Nederland een aantrekkelijk land blijft, waar bedrijven graag naartoe komen…. En wij willen voorkomen dat die bedrijven worden weggejaagd door het opzeggen van belastingverdragen. Bedrijven die in Nederland daadwerkelijk activiteiten hebben en voor banen zorgen, verdienen het daarom om te blijven profiteren van ons goede fiscale vestigingsklimaat.” (p. 43)

“Maatregelen die de transparantie van bv’s en andere vennootschappen bevorderen, willen we voortzetten. We helpen ook ontwikkelingslanden in de strijd tegen belastingontduiking. Belastingopbrengsten als gevolg van de aanpak van belastingontduiking en -ontwijking, moeten ingezet worden voor de verlaging van de vennootschapsbelasting. Zo kan het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat verder verbeteren.” (p. 43)

"Belastingontduiking en -fraude moeten internationaal worden aangepakt. Het kan alleen worden bestreden als alle geïndustrialiseerde landen meedoen met de gekozen aanpak. Het is belangrijk dat Nederland actief blijft samenwerken met andere landen, bijvoorbeeld door informatie en belastinggegevens uit te wisselen.” (p. 43)

Scroll to top