VVD: MVO-diplomatie

De VVD wil diplomatie inzetten voor de bescherming van mensenrechten, maar plaatst diplomatie tegelijkertijd ‘in dienst van de Nederlandse veiligheid en handel’. Of dit een versterking dan wel verzwakking oplevert voor MVO-diplomatie is onduidelijk.

“Het wereldwijd kunnen beschikken over goede diplomaten stelt ons ook in staat om ons overal ter wereld sterk te maken voor individuele mensenrechten, in de breedste zin van het woord. Daarbij staat de effectiviteit van wat we doen centraal. Dat betekent dat mensenrechten niet bepalen met welke landen we relaties onderhouden, maar dat we ons wel sterk maken voor die rechten binnen de relaties die we hebben.” (p. 23)

“Een slagvaardig diplomatiek netwerk moet in dienst staan van onze veiligheid en handel.

…... Om overal ter wereld effectieve diplomatie te kunnen bedrijven, willen we onze ambassades versterken in landen waar economische kansen of juist bedreigingen voor onze veiligheid liggen. Speciale aandacht gaat uit naar onze traditionele bondgenoten, naar landen in de ring rond Europa en naar opkomende economieën. Thema’s waarop we ons primair concentreren, zijn veiligheid, migratie, terrorisme en handel.” (p. 22)

Reactie VVD op score van MVO Kieswijzer Lees verder

“De VVD is tegen symboolpolitiek, waarbij mensenrechten worden genoemd sec om het te noemen of om daar zelf een goed gevoel van te krijgen. Het gaat om de effectiviteit van beleid. Dat betekent dat mensenrechten niet bepalen met welke landen we relaties onderhouden, maar dat we ons wel sterk maken voor die rechten binnen de relaties die we hebben. De VVD gelooft erin dat mensenrechten op die wijze het meest concreet behartigd kunnen worden. Dat geldt ook op het gebied van MVO. Dat de Nederlandse politiek en diplomatie in eerste instantie Nederlandse belangen en veiligheid moeten behartigen, vindt de VVD niet meer dan logisch, maar mensenrechten moeten daar zoveel als mogelijk in worden meegenomen.”

Scroll to top