VVD: Slachtoffers

De VVD doet geen voorstellen die de rechtspositie van slachtoffers van bedrijfsgerelateerde schendingen versterken.

Scroll to top