VVD: Arbeidsomstandigheden

De VVD doet geen voorstellen om onleefbaar loon, moderne slavernij of kinderarbeid aan te pakken.

Reactie VVD op score van MVO Kieswijzer Lees verder

“De VVD noemt bovenstaande schendingen niet expliciet maar is voorstander van het IMVO-beleid van Minister Ploumen (2012-2017). Daarbinnen is de VVD tegen symbolische maatregelen die bedrijven onnodig hinderen ten koste van concurrenten in andere landen en in de praktijk niet uitvoerbaar of afdwingbaar zijn”.

 

Scroll to top