VVD: Toezicht

De VVD doet geen voorstellen voor toezicht en controle op bedrijven met betrekking tot hun MVO-beleid, maar geeft in algemene zin aan dat overheidstoezicht op basis van vertrouwen kan plaatsvinden. Verder wordt er op diverse plekken in het programma vermeld dat economische belangen van bedrijven voorop staan.

“Grote en kleine bedrijven zijn nu al bezig om dingen te maken die ons leven straks leuker maken. Makkelijker. Beter. Dat gaan we niet in de weg zitten. Integendeel: daar maken we de weg voor vrij” (p.9).

“Nederlandse ondernemers moeten ook buiten Europa maximaal kunnen ondernemen” (p.42).

“De overheid kan bovendien meer werken vanuit vertrouwen. Overheidstoezicht kan nodig zijn om bijvoorbeeld de veiligheid en gezondheid van iedereen te kunnen beschermen. Dit toezicht kan echter wel op basis van vertrouwen plaatsvinden.” (p. 46)

Reactie VVD op score van MVO Kieswijzer Lees verder

 "Wanneer het op ondernemen aankomt spreekt de VVD in het verkiezingsprogramma veel over innovatie. Nederland moet een concurrerende economie blijven, die investeert in nieuwe ideeën en innovatieve technieken, zodat ons land steeds slimmer, duurzamer en welvarender wordt."
 

Scroll to top