VVD: Wetgeving

De VVD doet geen voorstellen voor MVO-verplichtingen voor bedrijven.

“Nederland hanteert hierbij strikte regels, onder andere ten aanzien van milieu en mensenrechten. Die regels vinden wij belangrijk. Tegelijkertijd willen wij ook rekening houden met een gelijk speelveld ten opzichte van ondernemers uit andere landen. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, mogen Nederlandse exporteurs niet onnodig worden gehinderd door de overheid.” (p.42)

Reactie VVD op score van MVO Kieswijzer:

De VVD wil een gelijk speelveld creëren en hecht waarde aan de betrokkenheid van bedrijven en het nemen van eigen verantwoordelijkheid en innovativiteit binnen bestaande kaders.

Scroll to top