VVD: Afspraken met bedrijven

De VVD stelt het belang van Nederlandse bedrijven en van de Nederlandse economie voorop. De partij lijkt hierbij te focussen op de positieve impact van bedrijven op de maatschappij en besteedt geen aandacht aan de mogelijk negatieve impact van bedrijven op mens en milieu in internationale ketens.

Op verschillende plekken in het programma wordt het belang en de vrijheid van de Nederlandse ondernemer benadrukt - ook in het buitenland.

VVD wil dat de overheid afspraken tussen bedrijven, of bijvoorbeeld pilots op het gebied van duurzaamheid, mogelijk maakt en zich terughoudend opstelt in het opleggen van beperkingen.

“Grote en kleine bedrijven zijn nu al bezig om dingen te maken die ons leven straks leuker maken. Makkelijker. Beter. Dat gaan we niet in de weg zitten. Integendeel: daar maken we de weg voor vrij.” (p. 9)

“Nederlandse ondernemers moeten ook buiten Europa maximaal kunnen ondernemen.” (p.42)

“Ook willen wij dat bedrijven de ruimte hebben om onderling contractuele afspraken te maken. De overheid moet zich terughoudend opstellen in het opleggen van beperkingen daaraan.” (p. 46)

“Ook moet de mededingingswetgeving voor relatief kleinere bedrijven meer ruimte bieden tot gezamenlijke afzet voor innovaties, nieuwe duurzame productiewijzen en nieuwe marktconcepten.” (p. 46)

“Duurzaamheidsdoelen, oog voor de leefomgeving en innovatie gaan prima samen. ….. Wij willen het aantal pilots met dit soort innovaties uitbreiden en ons in Europa inzetten voor het aanpassen van de gebruiksnormen en slechten van beperkende wet- en regelgeving hieromtrent. Zo bieden we kansen aan ondernemers en hebben we tegelijkertijd oog voor het milieu en de leefomgeving.” (p. 81)

Scroll to top