VVD: MVO-voorwaarden

De VVD zegt mensenrechten belangrijk te vinden bij exportvergunningen, maar benadrukt vooral dat bedrijven niet gehinderd mogen worden. De VVD maakt geen vermelding van duurzaam inkopen door de Nederlandse overheid.

“Procedures rondom het verlenen van exportvergunningen mogen ondernemers die zaken willen doen in het buitenland niet in de weg zitten. Nederland hanteert hierbij strikte regels, onder andere ten aanzien van milieu en mensenrechten. Die regels vinden wij belangrijk. Tegelijkertijd willen wij ook rekening houden met een gelijk speelveld ten opzichte van ondernemers uit andere landen. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, mogen Nederlandse exporteurs niet onnodig worden gehinderd door de overheid. Om te voorkomen dat Nederlandse bedrijven opdrachten mislopen die vervolgens naar bedrijven uit andere landen gaan, zetten wij in op eenvoudigere procedures rondom de verstrekking van exportvergunningen.” (p. 42)

“Grote en kleine bedrijven zijn nu al bezig om dingen te maken die ons leven straks leuker maken. Makkelijker. Beter. Dat gaan we niet in de weg zitten. Integendeel: daar maken we de weg voor vrij” (p.9).

“Er moet meer vrijheid komen voor ondernemers om die afspraken te maken die passen bij hun bedrijfsvoering zonder dat de overheid een dwingend keurslijf voorschrijft.” (p. 46)

De reactie van VVD op de score van de MVO Kieswijzer Lees verder

"De VVD vindt het belangrijk dat Nederland strikte regels over o.a. mensenrechten hanteert bij exportvergunningen, maar wil voorkomen dat Nederlandse exporteurs gehinderd worden door procedures die langer duren of meer ruimte voor onduidelijkheid laten dan in omliggende landen het geval is."

"De VVD is voor het flexibel toepassen van regels als deze onnodige obstakels blijken in de praktijk en vindt dat wanneer een bedrijf voldoet aan alle voorwaarden, zij niet onnodig mag worden gehinderd door de overheid."

 

Scroll to top