VVD: Transparantie

De VVD doet geen voorstellen over transparantie door bedrijven over hun impact op de maatschappij.

Scroll to top