CDA: Belastingontwijking

Het CDA doet diverse voorstellen voor de aanpak van belastingontwijking. De meeste zijn echter niet concreet uitgewerkt. Ook maakt de eerste zin niet duidelijk in hoeverre de partij de huidige regels echt wil aanscherpen:

Waar nodig scherpen we de regels aan om misbruik tegen te gaan.” (p. 45)

“In een eerlijke economie draagt iedereen zijn steentje bij via de belastingen. Dat vraagt ook dat we stevig optreden tegen bedrijven en multinationals die met slimme constructies belasting ontwijken of ontduiken.” (p. 45)

“Europese afspraken moeten ertoe leiden dat deze bedrijven hun ondernemingsactiviteiten daar concentreren waar er daadwerkelijk waarde wordt toegevoegd, en niet langer hun toevlucht zoeken in allerlei belastingparadijzen.” (p. 45)

“In Nederland kunnen we strenger zijn bij het misbruik van het eigen netwerk van belastingverdragen. We pakken lege brievenbusfirma’s aan en verscherpen de controles door de Belastingdienst en het toezicht door de Nederlandsche Bank. Waar nodig scherpen we de regels aan om misbruik tegen te gaan.” (p. 45)

“Ook kleinere vormen van belastingontduiking door burgers en bedrijven kosten de staat jaarlijks vele miljarden aan inkomsten. … De aanpak van fraude, witwassen en stelselmatige ontduiking van belastingen vraagt om slimme opsporingsmethoden, meer internationale samenwerking en een scherper toezicht op de zogeheten trustkantoren.” (p. 45)

Scroll to top