CDA: MVO-diplomatie

Het CDA wil diplomatie en handel samenbrengen om de positie van mensen in ontwikkelingslanden te versterken. Dit is echter niet uitgewerkt en MVO en de impact van bedrijven op mens en milieu in internationale ketens wordt niet specifiek vermeld.

“Wij kiezen ervoor om diplomatie, Defensie, handel en ontwikkeling samen te brengen in een geïntegreerde aanpak om mensen in ontwikkelingslanden weerbaar, zelfredzaam te maken en een menswaardig bestaan te bieden. Wij verbinden maatschappelijke organisaties, bedrijven en de overheid, zowel hier als in de ontvangende regio’s. Op die manier worden internationale samenwerking en solidariteit met de bevolking van fragiele staten verbonden in een wederzijds belang en kunnen nieuwe conflicten en problemen worden voorkomen.” (p. 17)

Scroll to top