CDA: Toezicht

Het CDA doet geen voorstellen voor toezicht en controle op bedrijven met betrekking tot hun MVO-beleid. De partij wil dat het bedrijfsleven zelf aanstuurt op innovatie en een duurzame toekomst.

“Wij willen een beter land doorgeven en kiezen daarom in de komende jaren voor een stevige impuls op weg naar groei, innovatie en een duurzame toekomst. Niet van bovenaf maar door mensen en bedrijven zelf in staat te stellen deze keuzes te maken.” (p. 35)

Scroll to top