Afspraken met bedrijven

Het CDA doet geen voorstellen over afspraken met bedrijven en maatschappelijke organisaties rondom MVO. Wel wil het CDA eerlijk zaken doen stimuleren. Dit wordt niet verder uitgewerkt.

Waar gesproken wordt over maatschappelijk verantwoord ondernemen (p. 37), lijkt dit zich te beperken tot Nederland en vooral gericht op vergroening.

Het CDA ziet een stimulerende, maar niet concreet uitgewerkte rol voor de overheid om ondernemers te ondersteunen.

“Nederland is niet alleen een interessant land om te investeren, ook de internationale handel zit ons al eeuwenlang in het bloed. ….Ook hier is het aan ondernemers om te ondernemen, maar kan de overheid helpen door het verbeteren van de randvoorwaarden, financiering en het leggen van contacten.” (p. 38)

Scroll to top