D66 - Democraten 66

Hoe wil D66 maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bevorderen? Het MVO Platform beoordeelde de partijstandpunten voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 aan de hand van negen relevante onderwerpen1. Bekijk hieronder hoe D66 op deze negen onderwerpen scoort in de MVO Kieswijzer. Klik op een onderwerp voor meer details.


Onderwerpen

- Transparantie: D66 maakt doet diverse voorstellen m.b.t. transparantie door bedrijven Lees verder
- Slachtoffers: D66 maakt geen expliciete vermelding voor het ondersteunen van Lees verder
- MVO-diplomatie: D66 ziet diplomatie als een belangrijk middel om, naast Lees verder
- Belastingontwijking: D66 doet enkele voorstellen om belastingontwijking en -ontduiking aan Lees verder
- MVO-voorwaarden: D66 zet in op 100% duurzaam inkopen van alle Lees verder
- Afspraken met bedrijven: D66 wil een schone, groene en sociale Lees verder
- Wetgeving: D66 doet in het verkiezingsprogramma geen voorstellen voor MVO-verplichtingen Lees verder
- Toezicht: D66 doet ambitieuze voorstellen voor het houden van toezicht Lees verder
- Arbeidsomstandigheden: D66 doet voorstellen om onleefbaarloon, moderne slavernij en kinderarbeid Lees verder
Scroll to top